img

Erdemir ile Bor-San Isı arasındaki dava


Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş ile Bor-San Isı Sistemleri Üretim ve Pazarlama A.Ş arasındaki davaya ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklama şöyle:

''Bor-San Isı Sistemleri Üretim ve Pazarlama A.Ş. tarafından şirketimiz aleyhine 17.04.2013 tarihinde Kdz. Ereğli 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 2013/253 sayılı dosyayla fazlaya ilişkin haklar saklı tutularak 17.800 TL değerinde satış sözleşmesinden kaynaklanan zararın karşılanması talepli alacak davası açılmıştır. Şirketimize tebliğ edilen ıslah dilekçesiyle davacının dosyaya sunulan bilirkişi raporu doğrultusunda dava değerinin 10.837.801,69 TL'ye yükseltilmesini mahkemeden talep ettiği öğrenilmiştir. Söz konusu bilirkişi raporuna ve ıslah dilekçesine şirketimiz tarafından yasal süresinde itiraz edilmiştir. Gelen ikinci bilirkişi raporuna da yine şirketimiz tarafından itiraz edilmiş olup, gerçekleşen son celsede mahkeme şirketimiz aleyhine açılan bu davanın reddine karar vermiştir. 25.06.2014 günü şirketimize tebliğ edilen Yargıtay ilamında, davanın esas bakımından incelenmesi gerektiği belirtilerek hüküm usul bakımından bozulmuştur. Şirketimizce bozma kararına karşı karar düzeltme yoluna başvurulmuştur. Karar düzeltme talebinin reddedildiği 28.01.2015 günü tebliğ edilmiştir. Kdz. Ereğli 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, 09 Eylül 2015 tarihli duruşmada davayı reddetmiştir. (2015/16 E.) Yargıtay 19. Hukuk Dairesi tarafından, Bor-San Isı Sistemleri Üretim ve Pazarlama A.Ş'nin temyiz itirazları reddedilerek, şirketimiz lehine vekalet ücreti yönünden kararın bozulmasına karar verilmiştir. Bor-San Isı Sistemleri Üretim ve Pazarlama A.Ş tarafından, Yargıtay 19. Hukuk Dairesi kararına karşı karar düzeltme yoluna başvurulmuştur. Bor-San Isı Sistemleri Üretim ve Pazarlama A.Ş'nin karar düzeltme talebi, Yargıtay 19. Hukuk Dairesi'nin 18.04.2017 tarihli kararıyla reddedilmiştir. Söz konusu karar, 5 Haziran 2017 günü şirketimize tebliğ edilmiştir. Dosya Kdz. Ereğli 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 2017/110 esasa kaydedilmiştir. Ankara 9. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2016/390 E.-2017/776 K. sayılı ilamı ile Bor-San Isı Sistemleri Üretim ve Pazarlama A.Ş'nin iflasına karar verilmiş olup Kdz. Ereğli 3. Asliye Hukuk Mahkemesi İİK 194. maddesi gereğince davanın durdurulmasına karar verilmiştir. Yargıtay 15. Hukuk Dairesi'nin 2021/1235 E.-2021/251 K. sayılı ilamı ile Bor-San Isı Sistemleri Üretim ve Pazarlama A.Ş hakkında verilen iflas kararı bozularak kaldırılmıştır. Devam eden yargılamada Kdz. Ereğli 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, bir sonraki duruşmanın 29.03.2023 günü yapılmasına karar vermiştir.''

Hibya Haber Ajansı

Vakıf Katılım

 

 

 

 

Haber Aboneliği

CANLI YAYIN EKRANI

Reklam Pazarı

Reklam İçeriği

Kandilli Rasathanesi Son Depremler

Dünya Genelinde Son Depremle

Dolar Fiyatı

 

 

724ilanbul

Araba Hayali

Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.