img

Ayes Çelik'te bedelsiz sermaye artırımı


Ayes Çelik Hasır ve Çit Sanayi A.Ş'de, iç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımı kararı alındı.

Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklama şöyle:

''Şirketimizin 75.141.000 TL kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 15.028.200 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 15.028.200 TL (yüzde 100 oranında) artırılarak 30.056.400 TL'ye çıkarılmasına, iç kaynaklardan karşılanacak olan 15.028.200 TL tutarındaki sermayenin tamamının geçmiş yıl karlarından karşılanmasına, sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek payların şirket sermayesine iştirak oranlarına göre mevcut pay sahiplerine bedelsiz olarak sermaye piyasası mevzuatının kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde usulüne uygun şekilde dağıtılmasına ve bu amaçla çıkarılacak payların hak sahiplerinin hesaplarına kaydedilmesini teminen Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş'ye başvurulmasına, bu kapsamda iç kaynaklardan gerçekleştirilecek sermaye artırımına ilişkin olarak esas sözleşmenin kayıtlı ve çıkarılmış sermaye başlıklı 6. maddesine ilişkin tadil tasarısına uygun görüş verilmesi için Sermaye Piyasası Kuruluna başvurulmasına, iç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımının gerçekleştirilmesi ve sermaye artırımında ihraç edilecek paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu başta olmak üzere, Borsa İstanbul A.Ş, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş, Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret Sicili de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın tüm resmi kurum ve kuruluşlara yapılacak olan başvurular, yazışmalar ve benzer belge ve bilgileri tanzime ve imzalamaya, bu bilgi ve belgelerin takibine ve tekemmüle; ilgili diğer makam ve dairelerdeki usul ve işlemleri ifa ve ikmale şirketimiz imza sirküleri uyarınca şirketi temsile yetkili olan kişilerin yetkili kılınmasına, KAP'ta ilgili mevzuat hükümleri uyarınca gerekli açıklamaların yapılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.''
 

Hibya Haber Ajansı

Vakıf Katılım

 

 

 

 

Haber Aboneliği

CANLI YAYIN EKRANI

Reklam Pazarı

Reklam İçeriği

Kandilli Rasathanesi Son Depremler

Dünya Genelinde Son Depremle

Dolar Fiyatı

 

 

724ilanbul

Araba Hayali

Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.